Κλειδαριά Access Control

SAMSUNG CSC
Προσφέρετε για εισόδους οικοδομών με αυτόματο κλείδωμα όλο το 24ωρο χωρίς τη χρήση κλασικών κλειδιών.
Λειτουργεί με την χρήση κάρτας και κωδικού.